Coronavirus | Lichtindustrie en installateurs kunnen beroep doen op economische maatregelen

Lichtbedrijven en installateurs in Nederland kunnen een beroep doen op maatregelen die de Nederlandse regering heeft getroffen om de economie te beschermen tegen het coronavirus.

5 maatregelen in Nederland
De 5 maatregelen die relevant zijn voor de licht- en installatiebedrijven in Nederland zijn:

 1. Vervanger werktijdverkorting: overheid betaalt 90 procent van salaris via NOW
  Een ondernemer die omzetverlies verwacht van minimaal 20 procent kan bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit kan voor maximaal 90 procent van de loonsom; afhankelijk van het omzetverlies. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80 procent van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Voor de werktijdverkortingsregeling kunnen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per direct geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.
 2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
  Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.
 3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
  Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig direct bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4 procent naar bijna 0 procent. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0 procent. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.
 4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
  Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het mkb als grote ondernemingen door middel van een 50-procent-garantie op bankleningen en bankgaranties, te weten minimaal 1,5 miljoen en tijdelijk maximaal 150 miljoen euro per onderneming.
 5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits​
  Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van 6 maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2 procent. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.                                                                                                                                                                                                                                       Bron: LED Magazine
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
nl_NL