MVO

Bij Ledstores zijn we ons goed bewust van onze maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid. We omarmen daarom allerlei initiatieven voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dat betekent dat we bij onze bedrijfsbeslissingen denken aan zowel de winst (profit) als de gevolgen voor onze planeet en de people.

We streven naar waardecreatie waarbij we streven naar een optimale balans tussen people, planet en profit. We zetten in op innovatie en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door rekening te houden met de betrokkenheid en belangen van werknemers, klanten, leveranciers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Bovendien zullen we al onze (bedrijfs)keuzes altijd eerlijk en transparant communiceren en verantwoorden.

Onze MVO-strategie baseren we op de OESO-richtlijnen, de ILO-normen, ISO 26000 en de SER-rapporten ‘De winst van waarden’ en ‘Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen’. We werken volgens het motto: ‘be the change you want to see in the world’.

favorite

People, planet & profit

Bij iedere bedrijfsbeslissing balanceren we de gevolgen op en invloeden voor people, planet en profit.

local_florist

Ecologische voetafdruk

We streven bij Ledstores naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. We beperken de milieubelasting, het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

mood

Vitaliteit en inzetbaarheid

De vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van al onze medewerkers is belangrijk binnen onze langetermijnstrategie.

group_add

Diversiteit van medewerkers

We streven naar een diverse personeelssamenstelling, op basis van geslacht, herkomst, cultuur en leeftijd.

how_to_reg

Kansen voor iedereen

Bij Ledstores creëren we kansen voor groepen die het traditioneel lastig hebben op de arbeidsmarkt.

spa

Sociale en milieuaspecten

Bij de inkoop van onze producten en afspraken met leveranciers houden we rekening met de sociale en milieuaspecten.

zoom_in

Duurzame producten

We zoeken doorlopend naar nieuwe kansen voor meer duurzame producten en diensten binnen ons assortiment.

share

Samenwerking met partners

We staan altijd open voor nieuwe samenwerkingen en partnerschappen om actief kennis en ervaring te delen.

thumb_up

Leefbaarheid in de regio

Met keuzes die we maken leveren we graag een bijdrage aan de leefbaarheid in de plaats of regio waarin we ondernemen.

Volg ons op Instagram

[instagram-feed]

nl_NL