Subsidie ontvangen met de Regeling Reductie Energiegebruik voor uw nieuwe led verlichting

Wat houdt de Regeling Reductie Energiegebruik in?

De Regeling Reductie Energiegebruik biedt subsidie voor investeringen in onder andere ledlampen, leidingisolatie en tochstrippen. Maar ook advies in de vorm van  energiebesparende maatregelen. Hiermee levert de overheid een bijdrage aan de CO2-reductie in relatie tot de Urgenda-uitspraak en het klimaatakkoord. Het doel van deze regeling is het verminderen van CO2-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren. 

Wanneer kan u de subsidie aanvragen?

De maatregel moet zijn aangekocht op of na 1 januari 2020. Daarnaast moet de aanvraag uiterlijk 3 maanden na aankoop van de maatregel zijn ingediend. Per woning wordt maximaal één subsidie toegekend. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stelde in totaal €87 miljoen beschikbaar voor de RRE. Gemeenten konden tot 14 november 2019 de subsidie aanvragen. Het corona virus kan voor moeilijkheden zorgen bij het uitvoeren van uw RRE-plannen. Daarom kunnen deze plannen door de gemeenten worden uitgesteld.

Wie kan subsidie aanvragen?

De Regeling Reductie Energiegebruik Woningen is een toevoeging op de RRE. Bij deze regeling zijn huurders ook betrokken. Gemeenten kunnen vanaf 16 november 2020 de specifieke regeling aanvragen tot 1 maart 2021. Hierbij moet minstens de helft van het totaal aantal woningen een huurwoning zijn. Hiervoor is in totaal €70 miljoen ter beschikking gesteld. 

 

U dient uw aanvraag in te dienen bij de gemeente. Op uw gemeentelijke website kunt u hierover meer informatie vinden. Dan kunt u kijken of u in aanmerking komt voor deze regeling en welke activiteiten de gemeente onderneemt. Elke gemeente geeft op een andere manier invulling aan de regeling. U kunt via Duurzaam Bouwloket een subsidie aanvragen. 

Waarvoor kan u subsidie krijgen?

Wanneer u in de afgelopen maanden led verlichting heeft gekocht. Kunt u hiervoor dus subsidie ontvangen. Ook kunt u dit ontvangen op uw nieuwe led verlichting. Met het gebruik van led verlichting draagt u uw steentje bij aan het milieu. En kunt u bijvoorbeeld een compensatie krijgen voor ledpanelen. ledstrips, led TL buizen en led spots.

You must be logged in to post a comment.
en_GB