Ledstores is lid geworden van MVO Nederland!

Ledstores is lid geworden van MVO Nederland!

MVO Nederland is het grootste duurzame bedrijvennetwerk van Europa. Samen met 2500 ondernemers vormen we een beweging die de overgang naar een nieuwe economie versnelt. Een gezonde economie waarin positieve financiële resultaten samengaan met de zorg voor onze planeet en mensen. We gaan voor maximale impact, nationaal en internationaal.

We werken aan klimaatneutrale, circulaire en inclusieve bedrijfsmodellen en duurzame handelsketens. We zetten de agenda, vergroten de markt voor duurzame innovaties, creëren massa, en lobbyen in Nederland en Europa voor ambitieus overheidsbeleid op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ons netwerk groeit en staat open voor ondernemers met duurzame ambities.

SPEERPUNTTHEMA’S

We richten ons in het bijzonder op deze vier duurzaamheidsthema’s, met de nadruk op innovatie en opschaling:

  • Klimaatneutraal ondernemen
  • Circulaire economie: ondernemen zonder afval
  • Inclusief ondernemen: ondernemen waarbij ieder talent, met of zonder beperkingen, telt en meedoet
  • Inclusief en duurzaam ondernemen in de keten: ondernemen met meerwaarde voor mens en milieu, waarbij mensenrechten en goede arbeidsomstandigheden de norm zijn

NETWERKEN EN COALITIES

Een groot deel van ons werk vindt plaats in groepen, netwerken en coalities van partners. Onze visie is dat ondernemers door samen te werken grotere stappen kunnen zetten op het gebied van duurzaamheid en innovatie. MVO Nederland faciliteert daarom allerlei netwerken en coalities van bedrijven die een gedeelde uitdaging hebben op het gebied van MVO. Wij begeleiden die groepen, we leggen de lat zo hoog mogelijk en we leveren inhoudelijke expertise. Ons grote netwerk maakt het mogelijk partijen efficiënt en doelgericht bij elkaar te brengen.

Klik hier voor meer informatie

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
nl_NL